Edu Links

Goverment Bodies
Prime Minister's Office Pejabat Perdana Menteri Malaysia http://www.pmo.gov.my/ Prime Minister: Y.A.B. Dato' Sri Mohd. Najib Bin Tun Haji Abdul Razak Federal Government Administration Center, Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya Tel: 03 8888 8000, Fax: 03 8888 3444 Deputy Prime Minister's Office Pejabat Timbalan Perdana Menteri Malaysia http://www.pmo.gov.my/website/tpm Deputy Prime Minister: Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Mohd Yassin Aras 4, Blok Barat, Bgn Perdana Putra, 62502 Putrajaya Tel: 03 8888 1950, Fax: 03 8888 0035
Ministers in the Prime Minister's Department: Minister: Y.B. Senator Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon Minister: Y.B. Dato' Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz Minister: Y.B. Tan Sri Nor Mohamed Bin Yakcop Minister: Y.B. Senator Mejar Jeneral Dato' Jamil Khir Bin Baharom (B)
Deputy Ministers Ministers in the Prime Minister's Department: Deputy Minister: Y.B. Datuk Liew Vui Keong Deputy Minister: Y.B. Senator Dato' Dr. Mashitah Binti Ibrahim Deputy Minister: Y.B. Dato' Devamany A/L S.Krishnasamy Deputy Minister: Y.B. Senator Tuan Murugiah A/L Thopasamy Deputy Minister: Y.B. Tuan Haji Ahmad Bin Haji Maslan Ministry of Agriculture & Agro-Based Industry Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani
http://www.moa.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Haji Noh Bin Omar Deputy: Y.B. Dato' Mohd. Johari Bin Baharum Deputy: Y.B. Datuk Hajjah Rohani Binti Abdul Karim Level 17, Wisma Tani, No.28, Persiaran Perdana, Presint 4, 62624 Putrajaya. Tel: 03 8870 1000, Fax: 03 8888 6020

Ministry of Defence Kementerian Pertahanan http://www.mod.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Bin Hamidi Deputy: Y.B. Datuk Dr. Haji Abdul Latiff Bin Ahmad Wisma Pertahanan, Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur
Tel: 03 2692 1333, Fax: 03 2691 4163

Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna http://www.kpdnhep.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Sri Ismail Sabri Bin Yaakob Deputy: Y.B. Dato' Tan Lian Hoe Level 13 (tower), No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2, 62623 Putrajaya Tel: 03 8882 5500, 1 800 886 800 (Aduan Harga), 1 800 882 002 (Anti Piracy) Fax: 03 8882 5762
Ministry of Education Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/ Minister: Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Mohd. Yassin Deputy: Y.B. Datuk Ir. Dr. Wee Ka Siong Deputy: Y.B. Datuk Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi Level 10, Block E8, Parcel E, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya Tel: 03 8884 6000, Fax: 03 8889 5235
Ministry of Energy, Green Technology & Water Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air http://www.kttha.gov.my/ Minister: Y.B. Datuk Peter Chin Fah Kui Deputy: Y.B. Puan Noriah Binti Kasnon Level 6, Block E4/5, Parcel E, Federal Government Administrative Centre, 62668 Putrajaya
Tel: 03 8883 6200, Fax: 03 8889 3712

Ministry of Entrepreneur & Co-operative Development Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi http://www.mecd.gov.my/ Minister: Datuk Noh Omar Deputy: Encik Saifuddin Abdullah 2 (Lot 2G6), Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya Tel: 03 03 8880 5000, Fax: 03 8880 5106
Ministry of Federal Territories Kementerian Wilayah Persekutuan http://www.kwp.gov.my/ Minister: Y.B. Senator Dato' Raja Nong Chik Bin Dato' Raja Zainal Abidin Deputy: Y.B. Datuk Saravanan A/L Murugan Level 4, Block B2, Menara PJH, Presint 2, 62100 Putrajaya Tel: 03 8889 7888, Fax: 03 8888 0375
Ministry of Finance Kementerian Kewangan http://www.treasury.gov.my/ Minister: Y.A.B. Dato' Sri Mohd. Najib Bin Tun Haji Abdul Razak Minister: Y.B. Dato' Seri Haji Ahmad Husni Bin Mohamad Hanadzlah Deputy: Y.B. Dato' Chor Chee Heung Deputy: Y.B. Senator Datuk Dr. Awang Adek Hussein Kompleks Kementerian Kewangan, Level 11, Centre Block, Precinct 2, 62592 Putrajaya
Tel: 03 8882 3000, Fax: 03 8882 3893

Ministry of Foreign Affairs Kementerian Luar Negeri http://www.kln.gov.my/ Minister: Y.B. Datuk Anifah Bin Hj. Aman Deputy: Y.B. Senator Tuan A. Kohilan Pillay A/L G. Appu Deputy: Y.B. Datuk Lee Chee Leong Level 3, Wisma Putra, Presint 2, Federal Government Administrative Centre, 62602 Putrajaya. Tel: 03 8887 4000, 03 887 4570 (After Hours/Emergency), Fax: 03 8889 1717
Ministry of Health Kementerian Kesihatan http://www.moh.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Sri Liow Tiong Lai Deputy: Y.B. Datuk Rosnah Bt. Haji Abdul Rashid Shirlin Level 13, Block E7, Parcel E, Federal Government Administrative Centre, 62590 Putrajaya Tel: 03 8883 3888, Fax: 03 8889 5245
Ministry of Higher Education Kementerian Pendidikan Tinggi http://www.mohe.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin Deputy: Y.B. Dr. Hou Kok Chung Deputy: Y.B. Dato' Saifuddin Bin Abdullah Level 7, Blok E3, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62505 Putrajaya Tel: 03 8883 5000, Fax: 03 8889 3921
Ministry of Home Affairs & Internal Security Kementerian Dalam Negeri http://www.moha.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Seri Hishammuddin Bin Tun Hussein Deputy: Y.B. Datuk Wira Abu Seman Bin Haji Yusop Deputy: Y.B. Tuan Jelaing Anak Mersat Level 12, Block D1, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya Tel: 03 8886 8000, Fax: 03 8889 1613
Ministry Housing & Local Government Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan http://www.kpkt.gov.my/
Minister: Y.B. Dato' Seri Kong Cho Ha Deputy: Y.B. Datuk Seri Panglima Haji Lajim Bin Haji Ukin Level 5 North, Block K, Pusat Bandar Damansara, 50644 Kuala Lumpur Tel: 03 2094 7033, Fax: 03 2094 9720

Ministry of Human Resources Kementerian Sumber Manusia http://www.mohr.gov.my/ Minister: Y.B. Datuk Dr. S. Subramaniam Deputy: Y.B. Senator Dato' Maznah Binti Mazlan Level 9, Block D3, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya Tel: 03 8886 5000, Fax: 03 8889 2381
Ministry of Information, Communication and Culture Kementerian Penerangan, Komunikasi & Kebudayaan http://www.kpkk.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim Deputy: Y.B. Dato' Joseph Salang Anak Gandum Deputy: Y.B. Senator Puan Heng Seai Kie Level 1, Minister's Office, Sultan Abdul Samad Building, Jalan Raja, 50506 Kuala Lumpur Tel: 03 2612 7600, Fax: 03 2693 5114
Ministry of International Trade & Industry Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri http://www.miti.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Mustapa Bin Mohamed Deputy: Y.B. Dato' Jacob Dungau Sagan Deputy: Y.B. Dato' Mukhriz Bin Tun Dr. Mahathir Level 15, Block 10, Government Offices Complex, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur Tel: 03 6203 3022, Fax: 03 6203 2337
Ministry of Natural Resources & Environment Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar http://www.nre.gov.my/
Minister: Y.B. Datuk Douglas Uggah Embas Deputy: Y.B. Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup Level 17, Lot 4G3, Precint 4, Federal Government Administrative Centre, 62514 Putrajaya Tel: 03 8886 1111, Fax: 03 8889 2672

Ministry of Plantation Industries & Commodities Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi http://www.kppk.gov.my/ Minister: Y.B. Tan Sri Bernard Giluk Dompok Deputy: Y.B. Dato' Hamzah Bin Zainudin Level 13, Lot 2G4, Presint 2, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya Tel: 03 8880 3300, Fax: 03 8883422
Ministry of Rural & Regional Development Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah http://www.rurallink.gov.my/
Minister: Y.B. Dato' Seri Hj. Mohd Shafie Bin Haji Apdal Deputy: Y.B. Datuk Joseph Entulu Anak Belaun Deputy: Y.B. Dato' Haji Hasan Bin Malek Level 9, Block D9, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62606 Putrajaya Tel: 03 8886 3500, Fax: 03 8889 2104

Ministry of Science, Technology & Innovation Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi http://www.mosti.gov.my/ Minister: Y.B. Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili Deputy: Y.B. Tuan Hj. Fadillah Bin Yusof Level 7, Block C5, Parcel C, Federal Government Administrative Centre, 62662 Putrajaya Tel: 03 8885 8000, Fax: 03 8888 9070
Ministry of Tourism Kementerian Pelancongan http://www.motour.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Sri Dr Ng Yen Yen Deputy: Y.B. Dato' Sri Sulaiman Abdul Rahman Bin Abdul Taib Level 36, Menara Dato' Onn, PWTC, 45 Jalan Tun Ismail, 50695 Kuala Lumpur Tel: 03 2693 7111, Fax: 03 2694 1146
Ministry of Transport Kementerian Pengangkutan http://www.mot.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Sri Ong Tee Keat Deputy: Y.B. Datuk Robert Lau Hoi Chew Deputy: Y.B. Datuk Abdul Rahim Bin Bakri Level 7, Block D5, Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya Tel: 03 8886 6000, Fax: 03 8889 1569
Ministry of Women, Family & Community Development Kementerian Pembangunan Wanita, Keluaga & Masyarakat http://www.kpwkm.gov.my/ Minister: Y.B. Senator Dato' Sri Shahrizat Abdul Jalil Deputy: Y.B. Senator Datin Paduka Chew Mei Fun Level 3, Block E, Bukit Perdana Government Office Complex, Jalan Dato' Onn, 50515 Kuala Lumpur Tel: 03 2693 0095, Fax: 03 2693 4982
Ministry of Works Kementerian Kerja Raya http://www.kkr.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Shaziman Bin Abu Mansor Deputy: Y.B. Dato' Yong Khoon Seng Level 5, Block A, Kompleks Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur Tel: 03 2711 1100, Fax: 03 2711 1590 Ministry of Youth & Sports Kementerian Belia & Sukan http://www.kbs.gov.my/ Minister: Y.B. Dato' Ahmad Shabery Cheek Deputy: Y.B. Tuan Wee Jeck Seng Deputy: Y.B. Dato' Razali Bin Ibrahim Level 17, Menara KBS, No 27 Persiaran Perdana, Presint 4, 62570 Putrajaya Tel: 03 8871 3333, Fax: 03 8888 8770

Goverment Department
Accountant General's
Department - Jabatan Akauntan Negara Malaysia
http://www.anm.gov.my/
Aras Eksekutif, Tingkat 8, Blok 2G1A, Precint 2, Kompleks Kewangan, 62594 Putrajaya Tel: 03 8882 1002, Fax: 03 8889 5821

Armed Forces - Angkatan Tentera Malaysia
http://maf.mod.gov.my/homepage/atm/menuatm.html
Tel: 03 2692 1333

Atomic Energy Licensing Board - Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
http://www.aelb.gov.my/


Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang - Legal Affairs Department
http://www.bheuu.gov.my/

Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1011, Fax: 03-8888 3731


Bahagian Pengurusan Hartanah
Property & Land Management
Division, Prime Minister's Department
http://www.bph.jpm.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 7, Blok B3, Komplek Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3031

Biro Bantuan Guaman - Legal Aid Bureau
http://www.bheuu.gov.my/

Jabatan Perdana Menteri
Aras 1, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran,
Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel:03 8888 1117, Fax: 03 8888 3791

Biro Tatanegara - BTN - Jabatan Perdana Menteri
http://www.btn.gov.my/
Tel:8872 4600, Fax: 03 8888 3451

Commission of Companies - Suruhanjaya
Syarikat Malaysia SSM
Registrar of Companies & Busineses - Pendaftar
Syarikat & Perniagaan
http://www.ssm.gov.my/
Menara SSM @Sentral No 7, Jalan
Stesen Sentral 5, 50623 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2299 4400, Fax: 03 2299 4411

Department of Agriculture - Jabatan Pertanian
Malaysia
http://agrolink.moa.my/doa/
Tel: 03 2698 2011

Department of Chemistry - Jabatan Kimia Malaysia
http://www.kimia.gov.my/
Tel: 03 7985 3000

Department of Civil Aviation - Jabatan Penerbangan
Awam Malaysia
http://www.dca.gov.my/
Tel: 03 8886 6000

Department of Environment - Jabatan Alam Sekitar Malaysia
http://www.jas.sains.my/
Tel: 03 8885 8200

Department of Irrigation & Drainage Malaysia
DID - Jabatan Pengairan & Saliran Malaysia JPS
http://www.water.gov.my/
Jalan Sultan Salahuddin, 50626 Kuala Lumpur
Tel: 03 2617 5708, Fax: 03 691 1082


Department of Irrigation & Drainage Sarawak
http://www.did.sarawak.gov.my/
9th & 10th Floors, Wisma
Saberkas, Jalan Tun Abang Haji Openg PO Box 1230, 93626 Kuching, Sarawak
Tel: 082 24 3241, Fax: 03 82 42 6400

Department of Museums &
Antiquities Malaysia - Jabatan Muzium & Antikuiti Malaysia
http://www.jma.gov.my/
Muzium Negara, Jalan Damansara, 50566 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2282 6255, Fax: 03 2282 7294

Department of National Unity - Jabatan Perpaduan Negara
http://www.kempadu.gov.my/jpn/
Tel: 03 2693 4400

Department of Occupational Safety and Health DOSH - Jabatan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan JKKP
http://dosh.mohr.gov.my/
Level 2, 3 & 4, Block D3,
Parcel D, Federal Government Administrative Centre, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8886 5000, Fax: 03 8889 2351

Department of Orang Asli Affairs - Jabatan
Hah Ehwal Orang Asli Malaysia JEOA
http://www.kempadu.gov.my/jheoa/
Tel: 03 2161 0577

Department of Public Health - Jabatan Kesihatan Awam
http://dph.gov.my/
Tel: 03 2694 6601

Department of Sewerage Services - Jabatan Perkhidmatan
Pembetungan
http://www.kpkt.gov.my/jpp/
Tel: 03 2096 2605

Department of Standards - DSM
http://www.dsm.gov.my/
Tel: 03 8885 8000

Department of Statistics - Jabatan Perangkaan Malaysia
http://www.statistics.gov.my/
Tel: 03 8885 7000


Department of Survey & Mapping - Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM http://www.jupem.gov.my/
Tel: 03 2693 3618


Department of Town & Country Planning - Jabatan Perancangan Bandar
& Desa http://www.townplan.gov.my/
Tel: 03 2698 9211


Department of Veterinary Services - Jabatan Perkhidmatan Haiwan
http://agrolink.moa.my/jph/
Tel: 03 2094 0077

Department of Veterinary Services, Perak
http://www.jphpk.gov.my/

Jalan Sultan Azlan Shah Utara, 31400 Ipoh, Perak
Tel: 05 545 9111, Fax: 05 548 2712

Department of Wildlife & National Parks - Jabatan
Perhilitan http://www.wildlife.gov.my/
Tel: 03 9075 2872


Economic Planning Unit, Prime Minister 's Department. EPU
http://www.epu.jpm.my/
Tel: 03 8888 3333

Electricity & Gas Supply Department - Jabatan Bekalan
Elektrik & Gas Malaysia http://www.jbeg.gov.my/
Tel: 03 4047 5400


Examinations Syndicate - Lembaga Peperiksaan Malaysia
http://www2.moe.gov.my/%7Elp/
Tel: 03 2094 1144


Fire & Rescue Department - Jabatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia. http://www.bomba.gov.my/
Tel: 03 8888 0036


Fisheries Development Authority of Malaysia (FDAM) - Lembaga Kemajuan
Ikan Malaysia (LKIM)
http://agrolink.moa.my/lkim/
Tel: 03 2617 7000


Forestry Department Peninsular Malaysia - Perhutanan Semenanjung
Malaysia  http://www.forestry.gov.my/
Tel: 03 2698 8244


Forestry Department Sarawak
http://www.forestry.sarawak.gov.my/
Wisma Sumber Alam,
Jalan Stadium, Petra Jaya, 93660 Kuching, Sarawak
Tel: 082 31 9102, Fax: 082 44 1377

Immigration Department of Malaysia - Jabatan Imigresen
Malaysia
http://www.imi.gov.my/
Tel: 03 2095 5077
• Map &
directions to New Jabatan Imigresen Cawangan Wangsa Maju
• Map &
directions to New Jabatan Imigresen @ KDN Complex Jalan Duta


Inland Revenue Board Malaysia IRB - Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN
http://www.hasilnet.org.my/
Tel: 03 6201 7055, 03 6201 0066

Industrial Court - Mahkamah Perusahaan
http://www.jaring.my/ksm/mp/
Tel: 03 2691 2011, 03 2691 2121, 03 2691 2414

Information Department of
Malaysia - Jabatan Penerangan Malaysia
http://www.penerangan.gov.my/
Tel: 03 2698 3355

Jabatan Agama Islam Selangor JAIS - Islamic Department of Selangor
http://jais.selangor.gov.my/bm/

Jabatan Agama Islam
Wilayah Persekutuan
http://www.jawi.gov.my/
Kompleks Pusat Islam, Jalan
Perdana, 50676 Kuala Lumpur
Tel: 03 2274 9333, Fax: 03 2273 1575


Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Perlis JAIPs - Islamic
Affairs Department of Perlis
http://www.perlis.gov.my/jaip/
Tel: 04 976 1442, Fax: 04976 1334

Jabatan Imigresen Malaysia - See Immigration Department in
Previous PageJabatan Insolvensi Malaysia - Department of Insolvency
http://www.bheuu.gov.my/ or http://www.insolvensi.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 3, Blok B7, Parcel B, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1012, Fax: 8888 3717

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM - Social Welfare Department
http://www.jkm.gov.my/
Tingkat 20-24, Menara Tun Ismail Mohamed Ali, Jalan Raja Laut, 50562 Kuala Lumpur  Tel: 03 2616 5600, Fax: 03-2693 4270

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM
http://www.jksm.gov.my/
Aras 2 & 3, Blok D7, Parcel D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62677 Putrajaya
Tel: 03 8886 4800,
Fax: 03 8889 1627

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor - JAKESS
http://www.jakess.gov.my/

Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz
Shah Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam
Tel: 03 5519 1291, Fax: 03 5519 1317

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM - Department Of
Islamic Development Malaysia
http://www.islam.gov.my/
Tel: 03 8886 4282

Jabatan Kemajuan Masyarakat - KEMAS
http://www.kemas.gov.my/
Aras 2-3, Blok 1, Menara PJH,
Presint 2 62100 Wilayah Persekutuan Putrajaya
Tel: 03 8889 7400, Fax: 03 8889 6458

Jabatan Kerja Raya JKR - Public Works Department PWD
http://www.jkr.gov.my/
Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Tel: 03 2696 7000, Fax: 03 2698 8187


Jabatan Mufti Negeri Selangor
http://www.muftiselangor.gov.my/
Tingkat 7 & 8, Menara
Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40000 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5514 3738, Fax: 03 5519 7584

Jabatan Peguam Negara Malaysia - Attorney
General's Chambers of Malaysia AG
http://www.agc.gov.my/
Level 1-8 Block C3, Parcel C,
Federal Government Administrative Centre, 62512 Putrajaya
Tel: 03 8885 5000, Fax: 03 8888 9362

Jabatan Pendaftaran Negara JPN - See National
Registration Department NRD below


Jabatan Penerangan Malaysia -
Information Department of Malaysia
http://www.penerangan.gov.my/

Jabatan Pengangkutan
Jalan Malaysia JPJ - Road Transport Department RTD
http://www.jpj.gov.my/
Hotline Tel: 03 8886 6400

Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah - JPJ Sabah
http://www.jpjsabah.gov.my/
Jalan Bundusan, Penampang, Beg
Berkunci 2013, 88620 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088 71 7777, Fax: 088 72 3366


Jabatan Pengangkutan Negeri Selangor - JPJ (Banting, PJ, Kuala Kubu,
Sabak Bernam)
http://www.jpj-selangor.gov.my/
Jalan Padang Jawa, Seksyen
16, 40620 Shah Alam, Selangor
Tel: 03 5543 2188, Fax: 03 5543 2206

Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur - JPJKL http://www.jpjwilayah.gov.my/
Lot 14264 Jalan Genting
Kelang, Setapak, 53300 Kuala Lumpur
Tel: 03 4024 1200, Fax: 03 4023 6599

Jabatan Perkhidmatan Awam JPA - Public Service Department PSD
http://www.jpa.gov.my/
Blok C1 & C2, Parcel C, Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya
Tel: 03 8885 3000

Jabatan Perhutanan Negeri Kedah - Kedah Forestry Department
http://www.kedforestry.gov.my/
Tingkat 8, Bangunan Sultan
Abdul Halim, 05000 Alor Setar, Kedah
Tel: 04 733 3844, Fax: 04 731 0610

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM
Forestry Department of Peninsular Malaysia
http://www.forestry.gov.my/
Jalan Sultan Salahuddin, 50660
Kuala Lumpur
Tel: 03 2616 4488, Fax: 03 2692 5657

Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional - Department of National
Unity & Integration
http://www.jpnin.gov.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 7-10, Blok E2, Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan Putrajaya, 62502 Putrajaya Tel: 03 8883 7000

Jabatan Tenaga Manusia JTM - Manpower Department
(aka Jabatan Tenaga Rakyat JTR, Human Resource Department,
Labour / Workers, HR
)
http://www.jtr.gov.my/
Level 6, Block D4, Parcel D, 62502
Putrajaya Tel: 03 8886 5555, Fax: 03 8889 2417

Kastam Diraja
Malaysia - Royal Customs Malaysia
(formerly Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia - Royal Customs & Excise Department)
http://www.customs.gov.my/
Blok 11, Kompleks Pejabat-pejabat Kerajaan, Jalan Duta, 50596 Kuala Lumpur Tel: 03 6201 6088, Fax: 03 6201 5125

Ketua Setiausaha Negara
Malaysia - Chief Secretary to the Government of Malaysia
http://www.pmo.gov.my/website/ksnwebdb.nsf
Jabatan Perdana Menteri
Blok Timur, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1480, Tel: 03 8888 3382

Labour Department - Jabatan
Buruh Semenanjung Malaysia
http://www.jaring.my/ksm/jbsm/
Tel: 03 8886 5000

Landscape Department - Jabatan Landskap Negara
http://www.kpkt.gov.my/jln/
Tel: 03 4045 2416

Malaysian Meteorological Service - Perkhidmatan
Kajicuaca Malaysia
http://www.kjc.gov.my/
Tel: 03 7967 8000, Info Cuaca Tel:
600 82 7752
Weather Forecast - Ramalan Cuaca: http://www.kjc.gov.my/english/weather/forecast/public.html

Malaysian Army - Tentera Darat Malaysia. TDM
http://army.mod.gov.my/
Tel: 03 2692 1333

Manpower Department - Jabatan Tenaga Rakyat
http://www.jtr.gov.my/
Tel: 03 2095 7222

Marine Department of Malaysia - Jabatan Laut Malaysia
http://www.marine.gov.my/
Tel: 03 3167 7677


Minerals & Geoscience Department Malaysia - JMG
http://www.jmg.gov.my/
19th-22nd Floor, Bangunan Tabung Haji, Jln Tun Razak, 50658 Kuala Lumpur
Tel: 03 2161 1033, Fax: 03 2161 1036

National Audit Department - Jabatan Audit Negara Malaysia
http://www.audit.gov.my/
Tel: 03 2694 6422

National Registration Department NRD - Jabatan
Pendaftaran Negara JPN
http://www.jpn.gov.my/
Tel: 03 7968 3200 (PJ), KL Tel: 03
2692 5044 (KL)

National Security Division NSD - Bahagian Keselamatan
Negara BKN
http://www.bkn.gov.my/
Tel: 03 8888 2085

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
Office of The Government Chief
Security Officer
http://www.cgso.jpm.my/
Jabatan Perdana Menteri
Aras 1 & 2, Blok B7, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 WP Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3258

Pejabat Setiausaha Persekutuan
Sabah - Office of Federal Secretary, Sabah
http://www.psupsabah.gov.my/
Jabatan Perdana Perdana
Menteri Malaysia
Tingkat 7, Rumah Persekutuan, Jalan Mat Salleh, 88592 Kota
Kinabalu, Sabah
Tel: 088 24 4303, Fax: 088 21 8950

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak - Office of Federal Secretary, Sarawak
http://www1.sarawak.com.my/org/psps/
Jabatan Perdana
Perdana Menteri Malaysia
Tingkat 17, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang
Tiga, 93300 Kuching, Sarawak
Tel: 082 24 4077, Fax: 082 24 3332

Prisons Department - Jabatan Penjara Malaysia
http://www.prison.gov.my/
43000 Kajang, Selangor (Kajang Prison)
Tel: 03 8732 8000, Fax: 03 8736 8545


Public Complaints Bureau - Biro Pengaduan Awam
http://www.bpa.jpm.my/
Tel: 03 8888 7777

Public Services Commission PSC - Suruhanjaya Perkhidmatan
Awam Malaysia
http://www.spa.gov.my/
Tel: 03 8885 6000

Registrar of Society ROS - Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM
http://www.jppmros.gov.my/
Tel: 03 4041 1577

Royal Malaysian Air Force - Tentera Udara DiRaja
Malaysia. TUDM
http://maf.mod.gov.my/
Tel: 03 2692 1333 (Mindef)

Royal Malaysian Navy - Tentera Laut DiRaja Malaysia. TLDM
http://maf.mod.gov.my/english/navy/homepage/index.html
Tel: 03 2692 1333 (Mindef)

Royal Malaysian Police - Polis Diraja Malaysia
PDRM
http://www.rmp.gov.my/
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia,
Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur
Tel: 03 2266 2222, Fax: 03 2070 7500

Social Welfare Department - see Jabatan Kebajikan
Masyarakat Malaysia (above)


Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM -
Commission of Companies
Registrar of Companies & Busineses - Pendaftar
Syarikat & Perniagaan
http://www.ssm.gov.my/
Menara SSM @Sentral No 7, Jalan
Stesen Sentral 5, 50623 Kuala Lumpur.
Tel: 03 2299 4400, Fax: 03 2299 4411

Unit Penyelarasan Pelaksanaan - Implementation &
Coordination Unit - ICU http://www.icu.gov.my/
Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya
Tel: 03 8888 1957, Fax: 03 8888 3528

Urban Transportion Department, Kuala Lumpur City Hall -
Jabatan Pengangkutan Bandar http://www.jpbdbkl.gov.my/

Valuation & Property
Services Department - Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta JPPH
http://www.jpph.gov.my/
Tel: 03 8882 4600

Singapore MOE Publications


Pendidikan/Education
Ministry of Education -
Kementerian Pendidikan
http://www.moe.gov.my/
Aras 5, Blok E8, Parcel E, Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya
Tel: 03 8884 6000


Ministry of Higher Education - Kementerian Pendidikan Tinggi
http://www.mohe.gov.my/
Blok E3, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62505 Putrajaya
Tel: 03 8883 5000, Fax: 03 8889 3921

Sistem Permohonan Pinjaman Pendidikan
PTPTN
Online application & loan status check for IPTA, IPTS & Politeknik
Permohonan pinjaman bagi pelajar, keputusan permohonan, menyemak
keputusan, maklumat terperinci
http://epinjaman.ptptn.gov.my/


Antarabudaya Malaysia - AFS Malaysia - Student exchange organisation http://www.afs.org.my/ 40A Jalan SS22/21, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya Tel: 03 7722 4866, Fax: 03 7725 3966
Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia Tingkat 6, Wisma KWSG, Jalan Kampung Attap, 50460 Kuala Lumpur Tel: 03 2274 7060, Fax: 03 2274 3180


Bahagian Teknologi Pendidikan BTP, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.edu.my/
Pesiaran Bukit Kiara, 50604 Kuala Lumpur Tel: 03 2098 7788, Fax: 03 2092 3763

British Council Malaysia, The http://www.britishcouncil.org.my/ Grd Flr, West Block, Wisma Selangor Dredging, 142C Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Tel: 03 2723 7900, Fax: 03 2713 6599
CDC Management Development - Strathclyde MBA http://www.cdcmd.com/ 609 Level 6, Block B, Phileo Damansara, 9 Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya Tel: 03 7660 8950, Fax: 03 7660 8955
CfBT - Education services http://www.cfbt.com.my/
CikguNet http://www.cikgu.net.my/
CLH http://www.clh.com.my/
Cyberlynx http://www.cyberlynx.net.my/
edu.net.my http://www.edu.net.my/
Education UK (by The British Council) http://www.educationuk.org.my/

E-MOE Semakan kemasukan ke IPTA, status borang permohonan kemasukan & permohonan kursus perguruan lepas
ijazah http://www.emoe.gov.my/
ePelajar http://www.epelajar.com/

Esquire Resources http://www.esquireresources.freeservers.com/


ET Education Services - Counselling & placement for Australian government & private schools, http://www.etes.com.my/ 326, 3rd Floor, Block A3, Leisure Commerce Square, 9 Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya Tel: 03 7876 9782, Fax: 03 7873 5931

Examinations Council - Majlis Peperiksaan Malaysia
http://www.mpm.edu.my/ Tel: 03 6136 9663

Examinations Syndicate - Lembaga Peperiksaan Malaysia http://apps.emoe.gov.my/lpm/ Tel: 03 2094 1144
Home Tuition Malaysia - Private tuition matching service http://www.tuitionet.com/
I

nstitut Bahasa Melayu Malaysia http://www.ib.edu.my/baru/index.htm

Institut Latihan Perindustrian Jitra ILP - Industrial Training Institute, Jitra http://www.ilpjitra.gov.my/
Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu Kelantan (Jabatan Tenaga Manusia JTM) http://www.ilpkb.gov.my/ Tel: 09 774 2316

International Education Consultancy http://www.iec.com.my/

Jabatan Pendidikan Negeri Melaka - Melaka State Education Department http://www.jpnmelaka.gov.my/
Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia Paras 2, Blok J (Utara), Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur Tel: 03 2098 3453, Fax: 03 2092 4568 As shown in MyCen Map


JM Education Counselling Centre http://www.jmecc.com.my/

Kakak Tua http://www.kakaktua.com/

Kancil Education Group http://www.kancilgroup.com.my/


Klik http://www.klik.com.my/


Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad - KOJADI - Education loan schemes, education loans for further studies http://www.kojadi.com.my/ 11th Floor, Wisma MCA, 163 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur Tel: 03 2161 6499, Fax: 03 2162 1413


Kursk State Medical University Malaysian Representative - Magaram Enterprise http://www.ksmu.com.my/
Lembaga Akreditasi Negara LAN - National Accreditation Board http://www.lan.gov.my/ Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ, 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya Tel: 03 7968 7002, Fax: 03 7956 9496
Lifelong Learning Campaign - MCA http://www.lll.net.my/


MACEE http://www.macee.org.my/


Maktab Kerjasama Malaysia
http://www.mkm.edu.my/


Maktab Perguruan Batu Pahat http://www2.moe.gov.my/~mpbp/


MalaysiaCollege.com http://www.malaysiacollege.com/


Malaysia Student Network http://www.student.com.my/


Malaysian School Holidays & Term Calender - Kalender Persekolahan & Cuti Tahun http://www.mycen.com.my/schoolholidays.html


Millennium Court - Hostel accomodation close to University Malaya UM http://www.millenniumcourt.com/ Jalan Elmu, Off Jalan Universiti, 59100 Kuala Lumpur Tel: 03 7965 2555, Fax: 03 7965 2688


myCampus Portal - Pusat Integrasi Institusi Pengajian Tinggi Swasta Malaysia - IPTS my campus, kampus http://www.mycampus.edu.my/

27 Jalan Medan Tuanku, 50300 Kuala Lumpur Tel: 03 2694 0228, Fax: 03 2694 4227


mySchoolNet http://myschoolnet.ppk.kpm.my/ Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Duta, Off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur Tel: 03 6201 1522, Fax: 03 6201 0861 Tel: 03 6200 2300 (Teaching of Mathematics & Science in English Hotline)


MyStudentWeb.com http://www.student.com.my/


Pelajar.com.my http://www.pelajar.com.my/


Perkhidmatan UPU (Kementerian Pendidikan) - Kemasukan Ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam http://www.moe.gov.my/upubaru.htm


Persatuan Ibubapa SRJKC Petaling http://www.pibp.org.my/ 103-B Jalan PJS 11/2, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya Tel: 03 5637 9878, Fax: 03 5637 8387


Portal Pendidikan Utusan http://www.tutor.com.my/


Princeton Review Kuala Lumpur, The http://www.princetonreviewkl.com/


Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi - iDEC UPM http://www.idec.upm.edu.my/ Putra Infoport Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Tel: 03 8947 1207, Fax: 03 8948 3514


PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTP http://www.ptptn.gov.my/
Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur Tel: 03 2098 3731


RESCAM - Regional Centre for Science and Mathematics under SEAMEO http://www.recsam.edu.my/ Jalan Sultan Azlan Shah, 11700, Gelugor, Pulau Pinang Tel: 04 658 3266, Fax: 04 657 2541
Sabah Edu.Net http://www.sabah.edu.my/


SEAMEO RECSAM - Regional Centre for Science and Mathematics http://www.recsam.edu.my/ Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Gelugor, Pulau Pinang Tel: 04 658 3266, Fax: 04 657 2541
School To You http://www.schooltoyou.com/


Skim Simpanan Pendidikan Nasional - SSPN http://www.ptptn.gov.my/


SMJK Council - Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah - Chinese language schools, mandarin http://www.smjk.edu.my/ c/o Principal, SMJK Yuk Kwan, 9, Jalan Kelab, Batu Gajah, Perak Tel: 05 366 1451, Fax: 05 366 1451


Somali Students Society Malaysia http://www.sssmalaysia.org/


Student.com.my - Malaysian students network community http://www.student.com.my/


Study Canada http://www.studycanada.ca/malaysia/index.htm


Study Link
http://www.studylink.com.my/


Study Malaysia Online
http://www.studymalaysia.com/


Telekom Smart School
http://tss.tmsasia.com/


TOEIC Centre http://www.toeic.com.my/


Tuition.com.my http://www.tuition.com.my/


Tuition Plaza - Home tuition matching service & guide http://www.tuitionplaza.com/


UK Alumni Network http://www.ukan.org.my/


United Chinese School Committees Association of Malaysia - UCSCAM http://www.djz.edu.my/ Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang, Selangor Tel: 03 8736 2337, Fax: 03 8736 2779


V.K. Education Services - Education counselling services & university placement http://www.vkeducation.com/ 31-3-2 Jalan 3/50, Diamond Square, Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur Tel: 03 4023 0166, Fax: 03 4023 1166

Yayasan Melaka http://www.yayasanmelaka.gov.my/ Aras 15-16, No 110, Bangunan Yayasan Melaka, Off Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka Tel: 06 284 9177, Fax: 06 281 8729

Yayasan Negeri Sembilan http://www.yns.gov.my/
Bangunan Yayasan Negeri Sembilan, Jalan Yam Tuan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Tel: 06 762 8046, Fax: 06 763 1420


Yayasan Pahang http://www.yp.org.my/ Tingkat 17, Kompleks Teruntum, Jalan Mahkota 25000, Kuantan, Pahang Tel: 09 514 5666, Fax: 09 514 5999


Yayasan Perak http://www.yayasanperak.com.my/


Yayasan Perlis http://www.perlis.gov.my/yips/ 29 & 31, Kompleks Perniagaan PKENPS, Jalan Sena Indah, 01000 Kangar Tel: 04 977 5277, Fax: 04 976 7169


Yayasan Sabah http://www.ysnet.org.my/


Yayasan Sarawak - The Sarawak Foundation http://www.yayasan.org.my/ Tingkat 9 & 10, Wisma Satok, Jalan Satok, P.O. Box 3281, 93400 Kuching, Sarawak Tel: 082 24 8688, Fax: 082 42 9206


Yayasan Warisan Johor http://www.ywj.gov.my/
Other Links

Overseas University

News/Bulletin

1 comment:

  1. Title: Home Tuition Kuala Lumpur
    Website: http://www.hometuition-kl.com/
    Desc: Home Tution Malaysia, Kuala Lumpur or Selangor. We have 25000 tutors in Malaysia

    ReplyDelete